Memurların Bilmesi Gereken Hakları

657 sayılı devlet Memurların bilmesi gereken çok önemli bilgiler;

 • İZİN ÇEŞİTLERİ ; Yıllık izin, Mazeret izni, Hastalık ve refakat izni, Aylıksız izin, Diğer izinler.
 • Yıllık izin için Hizmet süresi on yıla kadar (on yıl dâhil) yirmi (20) gün, on yıldan fazla olanların ise otuz (30) gün,
 • Yol Süresi gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün
 • Bir yıllık hizmet süresini dolduranlara yıllık izin verilir. (Aday Memura verilmez)
 • Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilemez
 • Öğretmenlere yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Yılık izin verilmez.
 • Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir.
 • Kadın memura doğumda önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta toplam 16 hafta aylıklı izin verilir.
 • Çoğul gebelik halinde 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.
 • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
 • Erkek memura, eşinin doğum yapması nedeniyle on (10) gün izin verilir.
 • Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi yedi gün izin verilir.
 • Memura, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin verilir.
 • Memura, zorunluluk halinde gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa on gün mazeret izni verilebilir. Bu izin öğretmenlere verilmez.
 • Memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir
 • Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
 • Hastalık Raporları memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir.
 • Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi halinde üç aya kadar izin verilir.
 • Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekir, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.
 • Memura hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.
 • Doğum yapan memura istekleri üzerine yirmi dört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir.
 • Memura, beş hizmet yılını tamamlayanlara memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
 • Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.
 •  Aylıksız izin süresinin bitiminden, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
 • Muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların 30 gün içinde göreve başlamaları zorunludur.
 • www.memurlarnette.com son günceleme tarihi 15 mart 2019

Sorularınız için aşağıda “Bir Cevap Yazın” bölümünden sorularınızı bekliyoruz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir