MEB Görevde Yükselme Şeflik Sınavı 2014'de

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan personelin Görevde Yükselme (Şef) ve Unvan Değişikliği sınavının 13 Eylül 2014 Cumartesi günü yapılması planlanmaktadır.

Başvuru ve sınav sürecine ilişkin açıklamalar ileri bir tarihte duyurulacaktır.

Kısa adres:

MEB Görevde Yükselme Şeflik Sınavı 2014'de için bir yorum

 1. ferhat kaya

  TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI ve İMAR HAK-SEN ÜYELERİNE MÜJDE

  İMAR HAK-SEN SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI SAYIN ÖNDER ÖZDEMİR2İN DEVAMLI DİLE GETİRDİĞİ VE BU HUSUSTA ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURDUĞU BİR KONU OLAN,

  TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 1007 MADDESİ, TAPU ÇALIŞANLARINA RÜCU HUSUSUNUN ÇÖZÜLMESİ HUSUSUNDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDEN SENDİKAMIZA GELEN BU GÜZEL HABERİ MÜJDELEMEKTEN VE SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYDUĞUMUZU VE TÜM TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARINA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM.

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ektedir.
  Saygılarımla.
  Dr. M. Sezgin TANRIKULU
  CHP İstanbul Milletvekili
  GENEL GEREKÇE

  Tapu ve kadastro hizmetleri ihtisas isteyen ve Türk Medeni Kanununun 1007. maddesinin ağır kusur olmasa dahi sicil hataları nedeniyle tapu memurlarına rücu öngören maddesi nedeniyle riskli bir hizmet koludur. Kaldı ki TKGM mevcutta bir norm kadro yönetmeliği olmayan yegane kamu kurumlarından biridir. Bu nedenle de bazı müdürlüklerde memurlar iş yükünün altında adeta ezilirken,bazı müdürlüklerde ve özellikle de bölge müdürlüklerinde çalışan personeller ise adeta günü hiç iş yapmadan kapatarak mesaiden ayrılmaktadırlar Kurumda tayin ve nakiller bir kurul tarafından neredeyse hiç bir kural olmadan karara bağlandığından bölge müdürlükleri imtiyazlı ve sadece bir sendikaya mensup memurların çalıştığı bir imtiyaz sahası haline gelmiştir. Bu teklifin kanunlaşması halinde bu eşitsizlikte ortadan kalkmaktadır.

  Bazı müdürlükler yılda 1000 yevmiyeli işlem yaparken, bazı müdürlüklerde bir memur yılda 2000 yevmiyeli işlem yapabilmektedirler
  Ayrıca Tapu ve kadastro memurları hariç hemen hemen tüm döner sermaye işletmesi bulunan kamu kurumlarında çalışanlar bu tahsilattan pay almaktadır
  Bu kanun ile Anayasal teminat altında bulunan eşitlik ilkesine uygun bir düzenleme yapılmaktadır

  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

  Madde 1- 25/11/2010 tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat
  ve Görevleri Hakkında Kanunun 8.maddesine aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenmiştir

  (6) Her Tapu veya Kadastro müdürlüğünde ay içinde yapılan işlemler nedeniyle tahsil olunan döner sermaye
  ücretinin toplamının onda biri ;fiilen görevde olan memur sayısına bölünmek suretiyle
  personelin aylık net taban ücretini aşmamak üzere müdürlükte görevli personele sosyal güvenlik
  ve vergi kesintilerinden istisna tutularak ödenir.Bu fıkra hükmüyle ödeme alan memurlara
  ayrıca fazla mesai ödemesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 178. maddesi ücretli izin verilmez

  Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>