Resmi Kurum Sınavları Soruları ve Cevap Anahtarı

 • 11 Ekim 2009 Tarihli MEB İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları
 • 2 Ağustos Tarihli 2009 Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 1 Ağustos 2009 Tarihli Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Uzman Yardımcılığı Test Sınavı Soru Ve Cevapları
 • 05 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline Yönelik Yeterlik Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Soruları
 • Gümrük Müşavirliği Sınav Soru ve Cevapları
 • Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 27 Haziran 2009 Tarihli M.E.B İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 14 Haziran 2009 Tarihli Ted Ankara Koleji Vakfı Seçme Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 31 Mayıs 2009 Tarihinde Yapılan Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 25 Nisan 2009 Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Soru Ve Cevapları
 • 25 Nisan 2009 Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soru Ve Cevapları
 • 5 Nisan 2009 Tarihli Et Ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Ünvan Değişikliği Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 28 Mart 2009 Türkiye Elektrik İletim Aş Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları Ve Cevapları
 • 28 Mart 2009 Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Unvan Değişikliği Sınavı Soruları Ve Cevapları
 • 22 Mart 2009 Tarihli Türk Cumhuriyetleri Ve Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı
 • 21 MART 2009 Tarihli Bilgisayar Programcılığı Ve Bilgisayar Bilgi Yönetimi Sertifika Sınavı Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı
 • 1 Mart 2009 Tarihli Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Özürlü Personel Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 21 Şubat 2009 Tarihinde Yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 15 Şubat 2009 Tarihinde Yapılan T.C. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarları
 • 11 Ocak 2009 Tarihinde Yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 7 Aralık 2008 Tarihinde Yapılan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soru Ve Cevapları
 • 30 Kasım 2008 Tarihli Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 16 Kasım 2008 Tarihinde Yapılan Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Gelişirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kobi Uzman Yardımcılığı Test Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 15 Kasım 2008 Tarihli Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik ve Yabancı Dil Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 18 Ekim 2008 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde yükselme Sınavının Soru ve Cevap Anahtarı
 • 21 Eylül 2008 Tarihinde Yapılan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Sınavının Soruları Ve Cevap Anahtarları
 • 07/09/2008 Tarihinde Yapılan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 29 Haziran 2008 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk GYS Soruları ve Cevap Anahtarı
 • Türk Cumhuriyetleri Ve Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı
 • 16 Mart 2008 MEB Personel Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 23 Şubat 2008 Tarihli M.E.B Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı Soru Ve Cevapları
 • 24 Şubat 2008 Tarihli Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seçme Sınavı Soru ve Cevapları
 • T. C. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı,Sınav Soru ve Cevapları
 • 27 Aralık 2007 Tarihli Seviye Belirleme Sınavı Pilot Uygulaması Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
 • 15 Aralık 2007 Tarihli MTSA Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları
 • 10 Kasım 2007 Tarihinde Yapılan Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı
 • 04 Kasım 2007 Tarihinde Yapılan Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Saymanlığı Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları
 • 06 Ekim 2007 Tarihinde Yapılan T.C. Maliye Bakalığı Personel Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Uzmanlığı Geçiş Sınavı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik / Yabancı Dil Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları
 • 04.08.2007 Tarihli Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı Özürlü Personel Alım Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 30 Haziran 2007 Tarihli TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 16 Haziran 2007 Tarihli Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • Fen Lis, Sosyal Bil. L., Spor L., Anadolu L. Sınavı Cevap Anahtarı Degisikliği
 • Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı Test B Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı Test A Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 5 Mayıs 2007 Tarihli Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı B Kitapçığı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 5 Mayıs 2007 Tarihli Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı A Kitapçığı Soruları Ve Cevap Anahtarı
 • 08 Nisan 2007 Tarihinde Yapılan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Sorularına Gelen İtirazların Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama
 • 8 Nisan 2007 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı (B Kitapçığı)
 • 8 Nisan 2007 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı (A Kitapçığı)
 • 18 Mart 2007 Tarihli Türk Cumhuriyetleri Ve Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (B Kitapçığı)
 • 18 Mart 2007 Tarihli Türk Cumhuriyetleri Ve Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (A Kitapçığı)
 • 17 Mart 2007 Tarihli Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Yabancı Dil Sınavı Soruları(B Kitapçığı)
 • 17 Mart 2007 Tarihli Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Yabancı Dil Sınavı Soruları(A Kitapçığı)
 • 25 Şubat 2007 MEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test B)
 • 25 Şubat 2007 MEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test A)
 • Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (Test B)
 • Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavı (Test A)
 • 2005 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 2004 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 2003 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 2002 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 2001 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 2000 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 1999 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 1998 Yılı Özel Okullar Sınavı Test Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
 • 17 Arakık 2006 Tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı Personelinin Ünvan Değişikliği Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 23 Aralık 2006 Tarihli Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı (1 Grup Seçim Müdürlüğü)
 • 23 Aralık 2006 Tarihli Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı (2 Grup Zabit Katipliği)
 • M.E.B. Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Adaylarının Görevde Yükselme Eğitimi Sonrası Değerlendirme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı
 • 21 Ağustos 2006 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Seçimi Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 26 Haziran 2006 Tarihli Fen Ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 2006 Eğitici Bilgisayar Formatör Seçme Sınavı Sorulari ve Cevap Anahtarı
 • 30 Haziran 2006 Tarihli Müdürlük İçin Düzey Belirleme Soruları ve Cevap Anahtarı
 • Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mayıs 2005 Tarihli Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 26.03.2005 Tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 17 Aralık 2006 Tarihinde Yapılan Sağlık Bakanlığı Personelinin Unvan Değişikliği Sınav Soruları İle İlgili Duyuru
 • 23 Aralık 2006 YSK Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları (2 Grup Zabıt Katipliği)
 • 23 Aralık 2006 YSK Personelinin Görevde Yükselme Sınavı Soruları (1 Grup Seçim Müdürlüğü)
 • M.E.B. Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Adaylarının Görevde Yükselme Eğitimi Sonrası Değerlendirme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı A KİTAPÇIĞI
 • 21 Ağustos 2006 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Seçimi Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı
 • 2006 Eğitici Bilgisayar Formatör Seçme Sınavı Soru ve Cevapları
 • Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran 2006 Tarihli Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları
 • Kısa adres:

  Resmi Kurum Sınavları Soruları ve Cevap Anahtarı için 0 yorum

  1. cokm güzellllllllllllll

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

  Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>